• Hva er Den grønne snarvei?

  Noen av oss som tilbyr spennende opplevelser og trivelig overnatting langs Riksvei 3 synes at du skal vite om oss.

   

  Derfor har vi slått oss sammen om noen felles tiltak for å fortelle deg at denne veien er et 45 minutter raskere alternativ og at det er mange små og store opplevelser som ligger skjult langs ruta.

   

  Kan vi få holde deg oppdatert?

 • Om prosjektet

  Bakgrunn

  Bakgrunnen for arbeidet er at Rv3 gjennom Østerdalen er ca 40 kilometer og 45 minutter raskere enn E6 gjennom Gudbrandsdalen dersom man skal reise med bil mellom Oslo og Trondheim. Idéen går ut på å (1) synliggjøre at strekningen er kortere og (2) kommunisere tydeligere hvilke tilbud som finnes langs strekningen av aktiviteter, attraksjoner, overnatting og spisesteder.

   

  Med regionale utviklingsmidler fra Hedmark Fylkeskommune satte Visit Elverumregionen igang arbeid med et forprosjekt sommeren og høsten 2015 som våren 2016 gav anbefaling om å i første omgang etablere en lavterskel forening for samarbeid mellom utvalgte aktører langs strekningen.

  Vil du være med på kartet?

  For reisende mellom Oslo og Trondheim er RV3 gjennom Østerdalen ca 40 km kortere enn E6 gjennom Gudbrandsdalen.

  Vårt mål er å vise turister og andre reisende at RV3 er den raskeste ruten mellom hovedstaden og Trondheim, samt synliggjøre turistattraksjoner, aktivitetsmuligheter, spisesteder og overnattingsmuligheter langs ruten.

   

  Årskontingent 2020 er kr 1 500,- , og dekker medlemskap ut året med oppføring på www.rv3.no, tilgang til Facebook-siden og oppføring på kart som trykkes hvert år i A3 format.

   

  Kommuner, mediebedrifter og banker med tilknytning til strekningen kan melde seg inn for kr 5000,- pr. år.

  Du får:

  • Synlighet på www.rv3.no og www.visitnorway.com
  • Mulighet til å legge ut nyheter på foreningens Facebook-side
  •  Facebooksiden administreres av arbeidende styreleder, og innlegg fra din bedrift markedsføres jevnlig
  • Rett til å bruke «RV3 - Den Grønne Snarvei» i markedsføring
  • Mulighet til å være med på kart over Den grønne snarvei som distribueres til alle medlemsbedriftene
 • Meld inn din virksomhet

  Vil du være med?

 • Kart

  Kartet trykkes opp i 5000 eksemplarer og distribueres til medlemmene og andre naturlige stoppesteder mellom Oslo og Trondheim.

   

  Kartet er i størrelse A3, og har et enkelt og stilrent design, som på bildet.

   

 • Filer fra forprosjektet

  I disse filene finner du mer informasjon om bakgrunnen for at foreningen ble stiftet

 • Kontakt oss

  Turistinfo
  Visit Elverum-Regionen
  Tlf. 996 49 747

  turistinfo@visitelverumregionen.no

  Foreningen

  Styreleder Ine Gulbæk

  Tlf. 99 74 91 15

  @online.no

 • Takk for starthjelpen!

  Forprosjektet som førte til etablering av denne foreningen ble finansiert av regionale utviklingsmidler fra Hedmark fylkeskommune.